Spis telefonów

Prosimy pamiętać, że nie pod wszystkimi numerami telefonów dyżurujemy przez 24 godziny na dobę.

Oddziały Szpitalne

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii 44 7257 118
Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 44 7257 184
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej 44 7257 153
Oddział chorób wewnętrznych 44 7257 170
Oddział ginekologiczno-położniczy 44 7257 144
Oddział neurologiczny 44 7257 194
Oddział noworodkowy 44 7257 146
Oddział obserwacyjno-zakaźny 44 7257 209
Oddział otolaryngologiczny 44 7257 109
Oddział pediatryczny 44 7257 171
Oddział psychiatryczny 44 7257 205
Oddział rehabilitacyjny 44 7105 126
Pododdział urologiczny 44 7257 184
Szpitalny Oddział Ratunkowy 44 7257 160
Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy 44 7230 577
Centrum Diagnostyki Obrazowej 44 7257 121

 

Poradnie

Nocna Pomoc Lekarska 44 7257 204
Podstawowa Opieka Zdrowotna 44 7257 273
   

Administracja

Sekretariat 44 7257 134
Sekretariat FAX 44 7257 251
Kancelaria 44 7257 253