Poradnia fizjoterapii

Misja Poradni: "Nie ma przypadków medycznych - jest człowiek".

Poradnia Fizjoterapii przy ul. Niskiej 14 to najstarsza placówka świadcząca rehabilitację w Tomaszowie Maz.
Poradania prowadzi ambulatoryjną rehabilitację w schorzeniach narządu ruchu zarówno o charakterze przewlekłym i przeciążeniowym jak i w stanach pourazowych i pooperacyjnych.
Leczymy pacjentów po złamaniach, skręceniach, urazach mięśni, w dyskopatiach oraz w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa i stawów obwodowych. Pomagamy również w schorzeniach nerwów obwodowych n.p.: porażenie nerwu twarzowego.
W metodyce wykonywania zabiegów wykorzystujemy sprawdzone i skuteczne techniki rehabilitacji fizykoterapeutyczne i kinezyterapeutyczne.

Regulamin Poradni Fizjoterapii
Pacjenci są przyjmowani na rehabilitację ambulatoryjną refundowaną przez NFZ na podstawie skierowania od lekarza. Rejestracja 10 dniowego terminu zabiegów odbywa się w Poradni Fizjoterapii ul.Niska 14 i trafia do kolejki oczekujących do NFZ. Pacjent lub opiekun wyraża pisemną zgodę na rehabilitację w niniejszej poradni. Pacjenci komercyjni na podstawie wywiadu i badania maja proponowane zabiegi i ustalany plan rehabilitacji przez mgr rehabilitacji. Płatność za zabiegi odpłatne odbywa się każdorazowo po wykonanej usłudze.

Na pierwszą wizytę pacjent zabiera ze sobą:

  • skierowanie od lekarza,

  • aktualne ubezpieczenie zdrowotne,

  • wyniki badań USG, Rtg, MRI,

  • strój sportowy i obuwie na zmianę.

Przyjazna i ciepła atmosfera oraz zespół wykwalifikowanych terapeutów pomaga szybkiemu poprawieniu zdrowia.

Cennik zabiegów komercyjnych i opis.

 

Koordynator
mgr reh. ruch. Hanna Balkiewicz

telefon - 44 7257 248,
e-mail - fizjo.koordynator@tomaszow.org.pl

 

Poradnia jest czynna:
 

poniedziałek 8:00 - 18:00
wtorek 8:00 - 18:00
środa 8:00 - 18:00
czwartek 8:00 - 18:00
piątek 8:00 - 18:00
sobota nieczynna
niedziela nieczynna