Pion Organizacyjny

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Telefon - 44 7257 234,
e-mail - abi@tomaszow.org.pl

Dział Sprzedaży Świadczeń Medycznych
Telefon - 44 7257 236, 237, 238
e-mail - metorg@tomaszow.org.pl

Archiwum Zakładowe
Telefon - 44 7257 199,
e-mail - archiwum@tomaszow.org.pl

Dział ds. Podnoszenia Jakości i Statystyki
Telefon - 44 7257 239,
e-mail - iso@tomaszow.org.pl

Inspektor ds. Obronnych
Telefon - 44 7257 139,

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
e-mail - naczelna@tomaszow.org.pl