Pion Finansowo - Kadrowy

Główny Księgowy
Telefon - 44 725 7 231
e-mail - g.ksiegowy@tomaszow.org.pl

Dział Finansowo-Księgowy
Telefon - 44 725 7 222,
Telefon - 44 725 7 223,
Telefon - 44 725 7 227,
e-mail - ksiegowosc@tomaszow.org.pl

Sekcja Kadr i Płac
Telefon - 44 725 7 224,
Telefon - 44 725 7 225,
Telefon - 44 725 7 226,
Telefon - 44 725 7 240,
Telefon - 44 725 7 241.

e-mail - kadry@tomaszow.org.pl
e-mail - place@tomaszow.org.pl

Kasa
Telefon - 44 725 7 221,

Sekcja ds. Kontroli