Pion Administracyjny

Dział Administracyjny
Kierownik telefon - 44 7257 232

e-mail - administracyjny@tomaszow.org.pl

Dział Techniczny
Zaopatrzenie - 44 7257 114,
Konserwatorzy -214, -215 -158

Kierownik - 213
e-mail - inwestycje@tomaszow.org.pl
koordynatorinformatyki@tomaszow.org.pl

 

Sekcja Zamówień
Telefon - 44 7257 235, -230
e-mail - centrum@tomaszow.org.pl

 

Sekcja aparatury medycznej
i zaopatrzenia medycznego  

Telefon - 44 7257 114
e-mail - techniczny@tomaszow.org.pl
e-mail - zaopatrzenie@tomaszow.org.pl

Sekcja Prawna
Telefon - 44 7257 256
e-mail - radcy@tomaszow.org.pl

Sekcja BHP i PPOŻ.
Telefon - 44 7257 228
e-mail - bhp@tomaszow.org.pl

Sekcja Informatyczna
Telefon - 44 7257 233
e-mail - informatyka@tomaszow.org.pl

Magazyn techniczny
Telefon - 44 7257 242
e-mail - magazyn@tomaszow.org.pl

   Sekcja ds. Rozwoju

   Telefon - 44 7257 134
   e-mail - specjalistadsrozwoju@tomaszow.org.pl

    Inspektor ds. Ochrony Radiologicznej