Oddziały szpitalne

Szpitalne oddzialy funkcjonujące w ramach Tomaszowskiego Centrum Zdrowia

 • Szpitalny Oddział Ratunkowy
 • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
 • Oddział chirurgiczny
 • Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Oddział chorób wewnętrznych
 • Oddział ginekologiczno-położniczy
 • Oddział neurologiczny
 • Oddział noworodkowy
 • Oddział obserwacyjno-zakaźny
 • Oddział otolaryngologiczny
 • Oddział pediatryczny
 • Oddział psychiatryczny
 • Oddział rehabilitacyjny
 • Pododdział urologiczny
 • Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy
 • Blok operacyjny
 • Ratownictwo Medyczne
 • Laboratorium
 • Centrum Diagnostyki Obrazowej

Ponadto na terenie szpitala funkcjonuja zewnętrzne placówki dostępne dla mieszkańcow Tomaszowa Mazowieckiego i okolic