Oddział chorób wewnętrznych

W oddziale Chorób Wewnętrznych są leczeni pacjenci o szerokim spektrum rozpoznań internistycznych, zarówno w stanach zagrożenia życia jak i pacjenci przyjmowani do oddziału w celach diagnostycznych.

Specjalizujemy się w diagnostyce i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, pokarmowego oraz moczowego.

Oddział dysponuje łóżkami na salach obserwacyjnych w liczbie 83 oraz 4 stanowiskami w obrębie sali intensywnego nadzoru kardiologicznego.

Pacjenci mają zapewnioną pełną całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską.

Personel oddziału stanowią doświadczeni lekarze m.in. wywodzący się z łódzkich ośrodków akademickich oraz doświadczony personel pielęgniarski.

W oddziale wykonujemy nieinwazyjną diagnostykę kardiologiczną-badania echokardiograficzne (przezklatkowe, przezprzełykowe i stress-echo), elektrokardiograficzne próby wysiłkowe, 24-godzinne zapisy EKG met. Holtera oraz 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego (tzw. holter ciśnieniowy).

W zakresie procedur inwazyjnych wykonujemy kardiowersje elektryczne, implantacje czasowych elektrod endokawitarnych, nakłucia jam ciała(opłucna, otrzewna, osierdzie).

Oddział wyposażony jest w polisomnograf, służący do diagnostyki zaburzeń snu. Dodatkowo w oddziale znajduje się nowoczesny aparat USG do badań ultrasonograficznych narządów jamy brzusznej, opłucnej i serca.

Cały czas dążymy do poszerzania możliwości diagnostycznych i leczniczych naszej jednostki, staramy się spełniać najnowsze światowe standardy w leczeniu schorzeń internistycznych.

Oddział realizuje świadczenia zdrowotne w ramach kontraktu z NFZ, dzięki czemu pacjenci ubezpieczeni mogą leczyć się nieodpłatnie.

Zespół lekarski Oddziału Chorób Wewnętrznych TCZ

dr n. med. Sebastian Słomka – ordynator

 • specjalista chorób wewnętrznych
 • specjalista hipertensjolog
 • w trakcie specjalizacji z zakresu kardiologii

 

dr Monika Zoła - z-ca ordynatora

 • specjalista chorób wewnętrznych

dr Iwona Walczak

 • specjalista chorób wewnetrznych
 • specjalista nefrolog

dr Maria Badek-Dębowska

 • specjalista chorób wewnętrznych

dr Jacek Zaborowski

 • specjalista chorób wewnętrznych

dr Wojeciech Deroń

 • specjalista chorób wewnętrznych

dr Agnieszka Lechowska-Skorupińska

 • specjalista chorób wewnętrznych

dr Przemysław Karpiński

 • lekarz w trakcie specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych

dr Kamila Rosłaniec

 • lekarz w trakcie specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych

dr Miłosz Kuświk

 • lekarz w trakcie specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych

dr Justyna Bujnowicz-Szymczak

 • lekarz w trakcie specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych

dr Justyna Rosiak - Seliga

 • lekarz w trakcie specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych

 

Lekarze konsultanci:

 • dr n. med. Marta Słomka - gastroenterologia
 • dr Joanna Miłkowska-Dymanowska - pulmonologia

 

Zespół pielęgniarski Oddziału Chorób Wewnętrznych
mgr Katarzyna Jastrzębska - pielęgniarka koordynująca

 

Telefony:

Koordynator 44 7257 168
Pielęgniarki 44 7257 137
Pielęgniarka oddziałowa 44 7257 139
Lekarze 44 7257 169
Sekretariat 44 7257 170
Pracownia Holtera EKG 44 7257 138
Lekarz dyżurny 44 7257 167

 

e-mail:
wewnetrzny@tomaszow.org.pl,
wewnetrzny.koordynator@tomaszow.org.pl