Oddział rehabilitacyjny

Dysponuje 20 łóżkami. Usprawnianie w naszym oddziale odbywa się w trybie stacjonarnym w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oddział jest zlokalizowany przy ul. Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim.

Oferujemy naszym pacjentom leczenie schorzeń o podłożu ortopedycznym, reumatologicznym i neurologicznym, takich jak:

  • zespoły bólowe kręgosłupa z powodu dyskopatii, zmian pourazowych, wad wrodzonych,
  • zespoły bólowe stawów w przebiegu zmian zwyrodnieniowych,
  • reumatoidalne schorzenia narządu ruchu,
  • wady wrodzone układu kostno – mięśniowego,
  • dysfunkcje narządu ruchu pochodzenia neurogennego, w tym następstwa udarów mózgowych i uszkodzeń nerwów obwodowych.

Posiadamy sprzęt rehabilitacyjny z zakresu:

  • kinezyterapii,
  • fizykoterapii
  • hydroterapii,
  • terapii zajęciowej,
  • oraz nowoczesny zestaw do trakcji kręgosłupa TRU-TRAC®.

Prowadzimy również skuteczne leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą MDT McKenzie.

Dwuzmianowy system pracy rehabilitantów pozwala na prowadzenie zabiegów w cyklach przed- i popołudniowych przez 6 dni w tygodniu. Umożliwia to poświęcenie każdemu z naszych pacjentów odpowiednią ilość czasu niezbędną do uzyskania pozytywnych wyników terapii.

Cechuje nas indywidualne podejście do pacjenta i zainteresowanie jego problemami zdrowotnymi w sposób kompleksowy. Nasz atut to profesjonalna kadra złożona z lekarza specjalisty neurologii i rehabilitacji medycznej (certyfikowanego terapeuty metody McKenzie), rehabilitantów, personelu pielęgniarskiego i pomocniczego. Jest to zespół, który ściśle współpracuje ze sobą w celu zastosowania optymalnego procesu leczenia i monitorowania procesu terapeutycznego.

Koordynator
lek. med. Dariusz Kulma

Telefony:

Gabinet Zabiegowy 44 7105 126
Pielęgniarka Oddziałowa 44 7233 317

e-maile:
rehabilitacja@tomaszow.org.pl,
rehabilitacja.koordynator@tomaszow.org.pl