Oddział pediatryczny

zajmuje się opieką nad chorymi dziećmi z Tomaszowa i okolic od początku powstania Szpitala Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim. Personel lekarski i pielęgniarski z pełnym zaangażowaniem pomaga małym pacjentom w trudnych chwilach, starając się jednocześnie, aby pobyt w naszym oddziale był w jak największym stopniu pozytywnym przeżyciem.
Oddział dysponuje 25 miejscami dla dzieci w wieku od 0 do 18 lat. W części przeznaczonej dla niemowląt sale 2-osobowe wyposażone są w stanowiska do przewijania i kąpieli niemowląt. Na  salach, przewidziano również łóżka dla matek, które mogą przebywać z dzieckiem w oddziale w trakcie jego leczenia.
Mali pacjenci i ich rodzice mogą liczyć na szybką i fachową pomoc, zespół lekarsko-pielęgniarski jest bardzo doświadczony w leczeniu chorób wieku dziecięcego. Wszyscy zatrudnieni lekarze posiadają tytuł specjalisty chorób dzieci, ordynator jest także specjalistą  nefrologiem.
Oddział wyposażony jest w nowoczesną  aparaturę monitorującą stan dziecka, posiadamy sprzęt do prowadzenia aerozoloterapii, a także do całodobowego pomiaru ciśnienia tętniczego.
Na miejscu dysponujemy możliwością wykonania szerokiej diagnostyki obrazowej (prześwietlenia rtg, usg, tomografia komputerowa), laboratoryjnej oraz stosowania nowoczesnej terapii pediatrycznej.
W kręgu naszych zainteresowań, oprócz typowych chorób wieku rozwojowego, leżą choroby alergiczne, a także coraz częściej występujące choroby cywilizacyjne, jak otyłość, nadciśnienie tętnicze czy zaburzenia gospodarki węglowodanowej.
Darmowy telefon do mamy.
Na oddziale pediatrycznym posiadamy telefon przyjazny dzieciom. Automat jest umieszczony w dostępnym dla dzieci miejscu, na takiej wysokości, aby małe dziecko mogło samodzielnie wystukać numer telefonu do domu.
Bezpłatne karty z rysunkami dla dzieci rozdaje maluchom siostra oddziałowa.

 

Koordynator
dr n. med. Aneta Czupryniak

 

Telefony:

Pielęgniarki 44 7257 162
Pielęgniarka oddziałowa 44 7257 164
Lekarze 44 7257 165
Lekarz dyżurny 44 7257 171

e-maile:
pediatria@tomaszow.org.pl,
pediatria.koordynator@tomaszow.org.pl

 

Zasady przebywania rodziców/opiekunów z dzieckiem na Oddziale Pediatrycznym w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

    Drodzy rodzice !

    Wasze dziecko znalazło się na Oddziale Pediatrycznym. Personel oddziału stawia sobie za cel stworzenie reguł pracy zapewniających sprawne postępowanie diagnostyczno – lecznicze oraz stworzenie warunków sprzyjających udziałowi rodziców w procesie leczenia i pielęgnacji chorego dziecka i jego szybkiego powrotu do zdrowia.
Pacjentem naszego oddziału jest dziecko, stąd potrzeba otoczenia go wszechstronną opieką, zarówno w aspekcie fizycznym, jak i psychicznym.
 
Dla zapewnienia prawidłowej pracy oddziału muszą być przestrzegane następujące warunki:
 
1. Ze względów lokalowych i epidemiologicznych w procesie pielęgnacji dziecka zaleca się, aby z dzieckiem hospitalizowanym na oddziale przebywała tylko jedna osoba. Możliwe są krótkotrwałe i pojedyncze odwiedziny innych członków rodziny.
2.  Osobom chorym, z infekcją, nietrzeźwym zabrania się odwiedzin u dziecka.
3. Rodzice mogą przebywać tylko w sali swojego dziecka. Dziecko nie może być wynoszone (wyprowadzane) z sali, na której leży, jak również nie może być wkładane do innego łóżeczka niż swoje.
4. Zabronione jet opuszczanie oddziału z dzieckiem bez zezwolenia.
5. Rodzice obecni przy dziecku biorą czynny udział w pielęgnacji i wykonywaniu prostych zabiegów fizykoterapeutycznych stosowanych u dziecka.
6. Leki doustne podaje dzieciom pielęgniarka (w szczególnych sytuacjach matka w obecności pielęgniarki).
7. W trosce o bezpieczeństwo małych dzieci należy pamiętać o zamykaniu łóżeczka, nie pozostawianiu dziecka bez opieki na przewijaku lub podłodze. Zabrania się zabaw i biegania po korytarzu. Osoba opiekująca się dzieckiem sprawuje bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem dziecka.
8. Za ład i porządek na salach, utrzymanie w czystości najbliższego otoczenia odpowiadają osoby przebywające z dzieckiem.
9. Opiekunowie dzieci zobowiązani są do poszanowania wyposażenia oraz sprzętu znajdującego się w oddziale.
 
10. Rodzice mogą przynosić dziecku dodatki do diety szpitalnej po uprzednim uzgodnieniu z lekarzem leczącym. Produkty żywnościowe przechowujemy w lodówce, w zamkniętych i opisanych (nazwiskiem dziecka oraz datą dostarczenia) pojemnikach, kontrolując ich termin przydatności do spożycia.
11. Pielęgniarki oddziału udzielają Rodzicom informacji dotyczących procesu pielęgnowania, m.in.: ogólne samopoczucie, nastrój dziecka, apetyt, temperatura oraz wykonywane zabiegi pielęgnacyjne. Pozostałych informacji dotyczących postępowania diagnostycznego, leczenia (leków), rozpoznania udziela lekarz leczący lub koordynator.
12. Osoba opiekująca się dzieckiem proszona jest o zachowanie szczególnych warunków, umożliwiających odpoczynek pacjentów w godzinach 22:00-6:00 (wyłączone telewizory, wymian opiekunów wyłącznie w ciągu dnia).
13. Ze względu na specyfikę oddziału i z uwagi na przepisy sanitarno-epidemiologiczne nie zaleca się  przebywania w oddziale kobiet w ciąży i osób przewlekle chorych.
14. W oddziale istnieje zakaz:
- prania i suszenia odzieży,
- przebywania z dzieckiem w jego łóżku,
- rozkładania rzeczy osobistych na szafkach, parapetach,
- przynoszenia poduszek, koców, a także materacy i leżaków dla opiekunów,
- wprowadzania na oddział wózków dziecięcych,
- włączania w salach chorych sprzętu elektrycznego, np. czajniki, lodówki i inne.
15. Opiekunowie zobowiązani są posiadać przy sobie: odzież zamienną, obuwie zamienne, środki higieny osobistej. Odzież wierzchnią należy pozostawić w szatni.
16. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za własność opiekunów postawioną bez nadzoru.
17. Opiekunowie korzystający z noclegu na oddziale są zwolnieni z opłacenia kosztów związanych z pobytem na Oddziale.
18. Osoby nie przestrzegające zasad będą miały zakaz przebywania na oddziale.
 
    Prosimy zwrócić uwagę, podczas pobytu z dzieckiem w szpitalu, na zasady ogólnego współżycia, poszanowania prywatności i prawa do wyrażania uczuć.