Oddział obserwacyjno-zakaźny

W Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym istniejącym od 1965 roku, leczeni są pacjenci dorośli i dzieci. Jest możliwość przebywania dzieci z opiekunem przez całą dobę. Oddział dysponuje 25 łóżkami w tym 3 niemowlęcymi, które rozmieszczone są na salach dwułóżkowych z węzłami sanitarnymi.

W oddziale zatrudnionych jest czterech lekarzy ze specjalizacją w zakresie: Chorób Zakaźnych, Pediatrii i Medycyny Rodzinnej.

Pielęgniarek zatrudnionych jest osiem, w tym cztery z wyższym wykształceniem i jedna ze Specjalizacją Chirurgiczną, ponadto posiadają kursy kwalifikacyjne z Pielęgniarstwa Rodzinnego, Anestezjologicznego, z Organizacji i Zarządzania oraz kursy specjalistyczne ze Szczepień Ochronnych i Ekg. Personel zarówno lekarski jak i pielęgniarski, szkolony jest raz w roku w zakresie ratowania chorych w stanach zagrożenia życia. Dla dobra swoich pacjentów, zespół terapeutyczny wciąż podwyższa swoje kwalifikacje zawodowe, by świadczyć usługi medyczne na jak najwyższym poziomie.

Pacjenci z podejrzeniem o choroby zakaźne i pasożytnicze, przyjmowani są do oddziału w trybie pilnym jak również planowym.

Przy oddziale funkcjonuje Poradnia Chorób Zakaźnych, w ramach której prowadzone są również szczepienia sezonowe przeciw grypie, całoroczne przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typ. „B” oraz obowiązkowe i zalecane przed wyjazdem do różnych krajów-„Zwiedzamy świat bezpiecznie”.

 

Koordynator
lek. Ewa Kosińska-Borkowska

 

 

 

Telefony:

Ordynator 44 7257 210
Lekarze 44 7257 211
Pielęgniarki 44 7257 209
Pielegniarka oddziałowa 44 7257 212

e-maile:
zakazny@tomaszow.org.pl,
zakazny.koordynator@tomaszow.org.pl