Oddział neurologiczny

Oddział neurologiczny powstał w strukturach szpitala w roku 1964.Posiada 12 sal chorych (4 sale 7-osobowe,2 sale 4-osobowe,5 sal 2-osobowych i 1 salę 1-osobową), w których znajduje się 47 łóżek.

Oddział obejmuje leczeniem pacjentów z powiatu tomaszowskiego,rawskiego i opoczyńskiego.

Kadrę oddziału neurologicznego stanowi 6 lekarzy specjalistów i 1 rezydent:

 • Koordynator-dr.n.med. Jarosław Dębiec
 • Izydor Dębiec - specjalista neurolog
 • Katarzyna Kołodziejczyk - specjalista neurolog
 • Monika Sobierska-Semeniuk - specjalista neurolog
 • Emilia Olczak-Kozioł - specjalista neurolog
 • Katarzyna Dębiec-Bąbka - specjalista neurolog
 • Artur Kowalczyk - rezydent w trakcie specjalizacji z neurologii

Personel pielęgniarski obejmuje 20 pielęgniarek wraz z oddziałową i sekretarką medyczną.

Profil leczenia dotyczy schorzeń układu nerwowego:

 • Udary mózgu
 • zespoły bólowe kręgosłupa
 • choroby naczyniowe
 • leczenie padaczki
 • choroby demielinizacyjne
 • choroby nerwowo-mięśniowe

 

W strukturach oddziału funkcjonuje poradnia neurologiczna, pracownia EEG,USG oraz gabinety fizjoterapii.

Oddział współpracuje z klinikami uniwersyteckimi w Łodzi.

Praca oddziału przebiega w trybie ostrego 24-godzinnego dyżuru.

W ramach diagnostyki w oddziale wykonywane są badania:CT, MR, USG, EEG, EMG oraz pełen profil badań labolatoryjnych.

Oddział wyposażony jest w sprzęt odpowiadający wymogom NFZ m.in.: aparaty EKG, pompy infuzyjne, podnośniki dla chorych, ssaki elektryczne, aparat USG, EEG, sprzęt do fizykoterapii (aparat do krioterapii, Ultradźwięki, pole magnetyczne, lasery itp.)

W zamiarach znajduje się utworzenie pododdziału udarowego, otworzenie pracowni EMG oraz poradni leczenia stwardnienia rozsianego.

 

Koordynator
dr n. med. Jarosław Dębiec

 

Telefony:
Lekarze - 44 7257 195,
Pielęgniarki  - 44 7257 194,
Pielęgniarka oddziałowa - 44 7257 181,
Fizykoterapia -  - 44 7257 193,
Sekretariat - 44 7257 203.

e-maile:
neurologia@tomaszow.org.pl,
neurologia.ordynator@tomaszow.org.pl,
neurologia.lekarze@tomaszow.org.pl