Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział Ginekologii i Położnictwa jest ośrodkiem II stopnia referencyjności, prowadzi pełen zakres świadczeń medycznych i diagnostycznych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. W przypadku wątpliwości diagnostyczno - terapeutycznych personel oddziału ma możliwość skorzystania z doświadczenia i wiedzy Pana Prof. dr hab. med. Przemysława Oszukowskiego, który konsultuje pacjentki.
 

Oddział Ginekologiczno - Położniczy liczy 46 łóżek, w tym 17 ginekologicznych, 10 w ciąży powikłanej i 19 położniczych. Pokoje dla pacjentek wyposażone są w węzły sanitarne, telewizor. Pokoje są dwu - , trzy - , czteroosobowe oraz sześcioosobowy przeznaczony dla pacjentek hospitalizowanych w ciąży powikłanej.
 

W oddziale rocznie odbywa się około 800 - 1000 porodów, w tym porody rodzinne stanowią ok 50%.
 

W Oddziale zapewniamy wysokospecjalistyczne świadczenia zdrowotne w zakresie opieki nad matką i dzieckiem, zarówno w ciąży prawidłowej jak również ciężarnym z ciężką patologią ciąży. Pracownicy Oddziału uczestniczą w przygotowaniu kobiet do ciąży i porodu - prowadzą zajęcia w Szkole Rodzenia.
 

Staramy się stworzyć takie warunki, aby poród a także okres wczesnego połogu był przez pacjentki wspominany jako najszczęśliwszy i najpiękniejszy okres w ich życiu. Stawiając sobie za nadrzędny cel zdrowie i dobro osób korzystających z usług medycznych świadczonych w oddziale położniczo - ginekologicznym stosujemy metody diagnostyczne i terapeutyczne zgodne z najnowocześniejszymi standardami, zapewniając jednocześnie poczucie bezpieczeństwa wszystkim leczonym kobietom. Umożliwiamy zawsze udział męża albo innej osoby bliskiej w porodzie. Jednym z bardzo ważnych celów medycznych jest walka z bólem i stresem przy porodzie. W porodzie celem zwalczania bólu wykorzystujemy zarówno środki farmakologiczne jak również alternatywne sposoby zwalczania bólu między innymi tzw. gaz rozweselający, czyli gaz medyczny Entonox. Gaz ten stanowi mieszaninę tlenu i podtlenku azotu w równych ilościach, a pacjentka przy użyciu specjalnego wymiennego ustnika dawkuje go sobie samodzielnie. Poza właściwościami przeciwbólowymi ma on także działanie relaksujące i odstresowujące. Jest on bezpieczny zarówno dla rodzącej jak i jej dziecka.
 

Pacjentki Oddziału otoczone są całodobową opieką lekarza ginekologa - położnika, lekarza neonatologia, anestezjologów oraz opieką sprawowaną przez położne i pielęgniarki. Cierpliwy, bardzo życzliwy i fachowy personel oddziału pomaga położnicy, służy radą, wspiera w trudnych chwilach oraz zachęca do samodzielnej opieki nad dzieckiem, oczywiście z pomocą i pod czujnym okiem personelu.
 

Od pierwszych chwil dbamy o nawiązanie wyjątkowej więzi miedzy matką i dzieckiem dlatego bezpośrednio po porodzie dziecko kładzione jest na piersiach mamy. Cały oddział położniczy pracuje w systemie rooming-in (matka zaraz po porodzie przebywa razem z dzieckiem, aż do momentu wypisu). Do porodu przyjmowane są pacjentki z Tomaszowa i okolic często odległych.
 

W Oddziale realizujemy wysokospecjalistyczne świadczenia zdrowotne w zakresie chorób kobiecych.
 

Wysokospecjalistyczne procedury ginekologiczne obejmują nowoczesną diagnostykę i leczenie, zarówno zachowawcze jak również operacyjne. Rocznie odbywa się około 700 drobnych zabiegów ginekologicznych tj. łyżeczkowanie jamy macicy, pobieranie wycinków, punkcje. Zabiegi operacyjne wykonywane są zarówno w formie klasycznej jaki i w procedurze endoskopowej - laparoskopia, histeroskopia.
 

Ilość i jakość wykonywanej pracy w oddziale związany jest z wysokim stopniem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego zatrudnionych w oddziale lekarzy, położnych i pielęgniarek, co ma odzwierciedlenie w publikowanych pracach naukowych. Personel nieustannie stara się podnosić swoje kwalifikacje poprze uczestnictwo w licznych certyfikowanych szkoleniach, kursach i konferencjach.
 

Zlokalizowanie Oddziału w obrębie pełno-profilowego Szpitala zapewnia pacjentkom Oddziału możliwość całodobowej konsultacji specjalistycznej i możliwość całodobowego udziału lekarzy specjalistów, takich jak, np.: internista, urolog, chirurg, laryngolog, psychiatra.
 

W oddziale możliwe jest odbywanie praktyk studenckich i staży podyplomowych po uzyskaniu zgody Ordynatora Oddziału i Prezesa TCZ Sp. z o.o. Oddział posiada akredytację do kształcenia młodych adeptów sztuki ginekologiczno - położniczej - posiada trzy miejsca specjalizacyjne w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii.
 

 
Kadra:
 • Koordynator dr n. med.Wojciech Kocemba
 • Zastępca Koordynatora Oddziału:
  dr n.med. Maria Milczarek - Łukowiak
 • lek Rajmund Arkuszyński
 • lek Aleksandra Berent
 • lek Mirosław Horyń
 • lek Witold Nawrocki
 • lek Justyna Płusajska
 • lek Kmila Wielgosz
 • Położna Oddziałowa: Ewa Konewka

Telefony:

Koordynator 44 7257 142
Zastępca Koordynatora 44 7257 141

 

Sekretariat 44 7257 144
Pokój lekarski 44 7257 143
Położna Oddziałowa 44 7257 175
Ginekologia 44 7257 145
Lekarz dyżurny ginekologia 44 7257 145
Sala porodowa 44 7257 122
Blok operacyjny ginekologiczno – położniczy 44 7257 124
Położnictwo 44 7257 140
Gabinet zabiegowy 44 7257 252
Gabinet USG 44 7257 264

 

e-maile:

ginekologia@tomaszow.org.pl,
ginekologia.koordynator@tomaszow.org.pl