Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Funkcjonuje od wielu lat. Początki Oddziału sięgają lat 60- tych, kiedy to ordynatorem był Pan dr.Gerwin. W roku 2000 Oddział Ortopedyczny został przeniesiony z budynku przy ulicy Niskiej 14 na miejsce obecnej lokalizacji. W chwili obecnej Oddział dysponuje 32  łóżkami szpitalnymi. W Oddziale zatrudnionych jest na etacie 5  lekarzy . Dodatkowo siłę fachową stanowią lekarze kontraktowi rozszerzając swoimi umiejętnościami zakres działalności oddziału Ortopedycznego. Zatrudnionych jest 13 pielęgniarek oraz rehabilitant zajmujący sie usprawnianiem przyłóżkowym i leczeniem rehabilitacyjnym na sali przystosowanej do tego celu. Oddział Ortopedyczny dysponuje dwoma salami operacyjnymi używanymi wyłącznie do zabiegów ortopedyczno - urazowych. W Oddziale wykonuje się bardzo szeroką gamę zabiegów operacyjnych w przypadku urazów, dysponujemy nowoczesnymi implantami umożliwiającymi leczenie pacjentów często bez stosowania unieruchomienia gipsowego. Dysponujemy skopią RTG niezbędną przy wielu zabiegach operacyjnych. Mamy  nowoczesny artroskop z pełnym oprzyrządowaniem umożliwiające wykonywanie zabiegów zarówno w przypadku świeżych urazów jak i rekonstrukcje wewnątrzstawowe. Oddział dysponuje możliwościami technicznymi i fachowymi pozwalającymi wykonywanie zabiegów protezoplastyk stawów biodrowych i kolanowych. Oddział dysponuje szeroka gamą implantów ,które mogą być stosowane u osób starszych jak i młodych. Wykonywane w Oddziale są również zabiegi w przypadku schorzeń ortopedycznych. W Oddziale operowani są pacjenci w bardzo dużym przedziale wiekowym i tak najstarszy pacjent operowany z powodzeniem miał 102 lata. Oddział z kadrą fachową służy pacjentom powiatu tomaszowskiego ,często trafiają do nas pacjenci z ościennych powiatów i również z odległych terenów. Oddział pełni dyżury umożliwiające zaopatrywanie pacjentów w tutejszym szpitalu przez 24 godziny, a w przypadku bezwzględnej konieczności przesłania pacjentów do Szpitali o wyższym poziomie referencyjnym, pacjenci przesyłani są do palcówek w których uzgodniono termin przyjęcia. Oddział utrzymuje współpracę z wieloma placówkami o wyższym poziomie referencyjnym nie tylko w Łodzi ale i w innych ośrodkach akademickich. Zespól Oddziału stale podwyższa swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach dla nie tylko podniesienia swoich kwalifikacji, ale również umożliwienia leczenia naszych pacjentów na wysokim poziomie fachowym. Zaplanowano gruntowny remont Oddziału ze stworzeniem warunków bytowych dla pacjentów i personelu na wysokim poziomie, gdzie nasi pacjenci mogliby czuć się komfortowo. Planuje sie stworzenie sal dwuosobowych ,każdą z węzłem sanitarnym. Odpowiednie warunki socjalno - bytowe, propozycje leczenia oparte na osiągnięciach wiedzy medycznej i wykorzystaniu nowoczesnych metod operacyjnych z użyciem nowoczesnych implantów ma przyczynić się do większego zadowolenia pacjentów, a stworzone lepsze warunki pracy mają przyczynić się do zadowolenia personelu.

Koordynator
dr n. med. Cezary Malicki

 

Telefony:

Koordynator 44 7257 150
Pielęgniarki 44 7257 148
Sekretariat 44 7257 153
Lekarze 44 7257 152
Blok Operacyjny 44 7257 126
Lekarz Dyżurny 44 7257 149

e-maile:
ortopedia@tomaszow.org.pl,
ortopedia.koordynator@tomaszow.org.pl