Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

w oddziale zatrudnionych jest 7 lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii, oraz 24 pielęgniarki, w tym 8 z tytułem magistra i 18 pielęgniarek po kursie kwalifikacyjnym anestezjologicznym. Oddział posiada 6 stanowisk wyposażonych w nowoczesny sprzęt  zgodnie ze standardami NFZ i Ministra Zdrowia, pozwalający na pełne monitorowanie czynności życiowych pacjentów oraz podtrzymywanie funkcji życiowych w przypadku niewydolności krążenia, oddychania i nerek. W oddziale leczeni są wszyscy chorzy znajdujący się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia w przebiegu urazów wielonarządowych, zatruć, wstrząsu, niewydolności oddechowej, krążeniowej, po resuscytacji i po ciężkich rozległych zabiegach operacyjnych. Są to pacjenci z powiatu tomaszowskiego, ale również innych szpitali województwa łódzkiego. Oddział ma możliwość szybkiej i pełnej diagnostyki (tomograf komputerowy, rtg, usg, laboratorium, bronchofiberoskopia, gastroskopia) oraz podjęcie szybkiego i skutecznego leczenia (Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Stacja Dializ).

Zespół lekarsko pielęgniarski pracuje także na rzecz oddziałów szpitalnych, prowadząc resuscytację, konsultację, kaniulację żył centralnych. Współpracujemy z Centrum Kardiologii Inwazyjnej Allenort i Stacją Dializ.W ramach anestezjologii wykonujemy 3500 znieczuleń rocznie w pełnym zakresie (znieczulenia ogólne, złożone, dotchawicze, dożylne, znieczulenia regionalne, podpajęczynówkowe, zewnątrzoponowe, blokady splotów nerwowych, analgosedację). Zabezpieczamy pracę na 7 salach operacyjnych oraz sali wybudzeń gdzie przeprowadzane są zabiegi operacyjne w zakresie chirurgii ogólnej, urologii, ortopedii, ginekologii i położnictwa, laryngologii. Znieczulamy   również pacjentów do zabiegów diagnostycznych: kolonoskopii, gastrofibreoskopii, tomografii komputerowej. Oddział jest dobrze wyposażony i dysponuje zespołem pracowników o wysokich kwalifikacjach
i doświadczeniu, zapewniającym wysokiej jakości leczenie oraz odpowiednie standardy bezpiecznego znieczulenia. Posiadamy akredytację do prowadzenia specjalizacji w zakresie anestezjologii.

Koordynator
lek. Andrzej Muszyński

Pielęgniarka koordynująca  - Barbara  Patyńska

Telefony:

Ordynator 44 7257 172
Pielęgniarki 44 7257 118
Sala OIOM 44 7257 113
Lekarze 44 7257 189
Pielęgniarka oddziałowa 44 7257 173

e-maile:
oiom@tomaszow.org.pl,
oiom.koordynator@tomaszow.org.pl