Dzień Św. Łukasza Ewangelisty

Drodzy Pracownicy Służby Zdrowia,

W związku z przypadającym na dzień 18 października w imieniny św. Łukasza Ewangelisty - patrona lekarzy, Dniu Pracowników Służby Zdrowia, Zarząd Tomaszowskiego Centrum Zdrowia pragnie przekazać wszystkim pracownikom szczere podziękowania za pracę, włożony wysiłek oraz pełne zaangażowanie w codziennej pracy na rzecz ratowania ludzkiego zdrowia oraz życia.

Życzymy jednocześnie samych sukcesów zawodowych, zadowolenia, siły i wytrwałości, tak niezbędnej w codziennej trosce o zdrowie i życie drugiego człowieka.

 

Z wyrazami szacunku
PREZES ZARZĄDU
Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
mgr Krzysztof Zarychta

Dzień św Łukasza Ewangelisty (PDF)

Nowy Prezes Zarządu Tomaszowskiego Centrum Zdrowia

Wczoraj w godzinach popołudniowych został wybrany nowy Prezes Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. Krzysztof Zarychta, gdyż o nim mowa, będzie od tej pory zarządzał szpitalem w Tomaszowie Mazowieckim. Do tej pory Pan Krzysztof pełnił funkcję prokurenta po rezygnacji ze stanowiska poprzedniego Prezesa Pana Konrada Łukaszewskiego. Jednym z pierwszych osób, które pogratulowały nowej funkcji Panu Zarychcie był ordynator oddziału wewnętrznego a jednocześnie Pełnomocnik Zarządu ds. Medycznych dr n. med. Sebastian Słomka.

Boom remontowy w TCZ

 

Tomaszowskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w połowie bieżącego roku rozpoczęło wiele inwestycji w obrębie całej swojej infrastruktury budowlanej, mających na celu zarówno poprawienie warunków przyjmowania i obsługiwania pacjentów, zwiększenia bezpieczeństwa przy kompleksowym korzystaniu z usług medycznych, jak również dostosowania istniejącej zabudowy do obowiązujących przepisów prawa. Całość zaplanowanych prac ma w konsekwencji doprowadzić do wyraźnej poprawy warunków dla osób hospitalizowanych w Tomaszowskim Centrum Zdrowia.

Szkolenie ratowników

Wczoraj w Tomaszowskim Centrum Zdrowia odbyło się szkolenie ratowników pracujących w zespołach wyjazdowych pogotowia ratunkowego. Szkolenie dotyczyło nowej listy leków zgodnie z  wprowadzonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe. Szkolenie prowadziła koordynator SOR  - dr n. med Tamara Trafidło oraz Andrzej Adaszkiewicz - lekarz specjalista medycyny ratunkowej.

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO W TOMASZOWSKIM CENTRUM ZDROWIA

W wyniku podpisania kontraktu Zarządu Tomaszowskiego Centrum Zdrowia z Narodowym Funduszem Zdrowia udało się pozyskać finansowanie na wdrożenie programu lekowego w leczeniu stwardnienia rozsianego na oddziale neurologicznym. Należy podkreślić ogromny wkład merytoryczny, jak również doradczy w cały proces pozyskania kontraktu w osobie Pani Anny Tomkiewicz – Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego w Tomaszowie Mazowieckim. Opisywane działania doprowadziły do rozszerzenia panelu dostępności leczenia dla chorych pacjentów z powiatu tomaszowskiego.

Otwarcie pracowni polisomnografii w Tomaszowskim Centrum Zdrowia

W strukturach Tomaszowskiego Centrum Zdrowia została uruchomiona nowa pracownia polisomnografii. Badanie to pozwala na wykrycie u diagnozowanego pacjenta zaburzeń oddychania w czasie snu - tzw obturacyjnego bezdechu śródsennego (OBS). OBS jest odpowiedzialny za wiele chorób takich jak nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca (w tym napadowe migotanie przedsionków), udary niedokrwienne OUN, depresje, zaburzenia endokrynologiczne, impotencja oraz wiele innych. Ta nowa jednostka chorobowa częściej dotyczy mężczyzn (2-3x) i osób otyłych.

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych 2016

Zarząd Tomaszowskiego Centrum Zdrowia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych składa najserdeczniejsze życzenia. Dziękujemy za ogromny wkład włożony w pracę każdego dnia oraz troskę nad pacjentami TCZ

Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu / rozstrzygnięcie

Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. Poprawa dostępu społeczeństwa do badań kolonoskopowych oraz działań informacyjno - edukacyjnych polegających na zachęcaniu osób do badań profilaktycznych w kierunku wykrywania nowotworu jelita grubego u osób powyżej 50 roku życia lub z otwierdzonym obciążeniem genetycznym w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o. o.

Otwarcie pracowni echokardiografii w Tomaszowskim Centrum Zdrowia

Otwarcie pracowni echokardiografii w Tomaszowskim Centrum Zdrowia

W Tomaszowskim Centrum Zdrowia została otwarta nowa pracownia echokardiografii. Nowością będzie możliwość wykonywania badania echo serca przezprzełykowo dla pacjentów hospitalizowanych w TCZ.

https://www.facebook.com/szpitalwtomaszowie/posts/1010590882367190

http://szpitalwtomaszowie.pl/node/693

 

Otwarcie pracowni echokardiografii w Tomaszowskim Centrum Zdrowia

W dniu 28 kwietnia 2016 r. o godzinie 11.00 w Tomaszowskim Centrum Zdrowia zostanie otwarta nowa pracownia echokardiografii. Nowością będzie możliwość wykonywania badania echo serca przezprzełykowo dla pacjentów hospitalizowanych w TCZ. Jest to możliwe dzięki nowym inwestycjom prowadzonym na oddziale Chorób Wewnętrznych w tomaszowskim szpitalu. Echo serca przezprzełykowe jest najbardziej dokładną metodą badania serca, ponieważ przełyk przylega bezpośrednio do serca. Wykorzystuje się tym samym sąsiedztwo przełyku z lewym przedsionkiem

Strony

Subskrybuj Tomaszowskie Centrum Zdrowia RSS