Dzień Otwarty w Poradni POZ

Dnia 4 lipca w Poradni POZ funkcjonującej w ramach Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zorganizowany został Dzień Otwarty. Osoby zainteresowane mogły uzyskać obszerną informację na temat zasad funkcjonowania Poradni, poznać lekarzy pracujących w POZ, jak również zobaczyć wyremontowane pomieszczenia nowego ośrodka. Można było także bezpłatnie sprawdzić poziom glukozy we krwi, poziom cholesterolu, dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego jak również obliczyć swój wskaźnik BMI.

Analizator Parametrów Krytycznych na Oddziale Neonatologicznym

Aby zadbać o zdrowie i życie najmłodszych pacjentów Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zakupiliśmy Analizator Parametrów Krytycznych na Oddział Neonatologiczny. Urządzenie jest niezwykle przydatne w analizie podstawowych parametrów krwi noworodków. W niespełna 35 sekund analizator może dostarczyć wynik 17 parametrów z zaledwie 65 μl. krwi. pH, pCO2, pO2, sO2, ctHb, FO2Hb, FCOHb, FMetHb, FHHb, FHbF, cK+, cNa+, cCa2+, cCl-, cGlu, cLac, ctBil - te parametry to nieocenione źródło informacji o stanie zdrowia noworodka.

Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w sieci szpitali 2017

Tomaszowskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. zakwalifikowało się do sieci szpitali. W dniu wczorajszym listę placówek medycznych objętych siecią podał Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.

Laser holmowy wraz z mini PCNL

Realizacja planu zakupu nowego specjalistycznego  sprzętu medycznego dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w toku.
Jednym ze sprzętów zakupionych przez Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. i dostarczonym w dniu dzisiejszym jest laser holmowy wysokiej klasy.

DZIEŃ OTWARTY W PORADNI POZ 04.07.2017 R.

Modernizacja systemu energetycznego w Tomaszowskim Centrum Zdrowia w celu zapewnienia alternatywnego żródła zaopatrzenia w energię Szpitala na wypadek awarii

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Nazwa inwestycji:

"Modernizacja systemu energetycznego w Tomaszowskim Centrum Zdrowia w celu zapewnienia alternatywnego żródła zaopatrzenia w energię Szpitala na wypadek awarii"

Umowa dotacji Nr UDA-RPLD.02.07.00-00-041/11

 

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE OD ZARZĄDU TCZ SP. Z O.O.

Światowy Dzień Zdrowia

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia oraz Dnia Pracownika Służby Zdrowia Zarząd Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. pragnie złożyć wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym oraz innym pracownikom służby zdrowia podziękowania za trudną i ofiarną pracę na rzecz chorych oraz sumienne wypełnianie swoich zadań.

Życzę wszystkim satysfakcji i zadowolenia z pracy , a także spełnienia własnych , najskrytszych marzeń i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Zarychta
Prezes Zarządu TCZ Spółka z o.o. 

Kurs doszkalający dla ratowników medycznych.

W Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. obecnie odbywa się kurs doskonalący dla ratowników medycznych. W ramach szkolenia kursanci pogłębią swoją wiedzę z zakresu postępowania w stanach zagrożenia życia w ratownictwie medycznym. W kursie uczestniczy 25 osób. Zostały one podzielone na dwie grupy w zależności od terminu wyznaczonych zajęć. I grupa szkolenie już odbyła w dniach 20-25.03.2017 r.  Zajęcia dla drugiej grupy uczestników właśnie się odbywają. Przewidziane zostały bowiem na okres od 03-08.04.2017 r. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz ćwiczeń.

Strony

Subskrybuj Tomaszowskie Centrum Zdrowia RSS