Artykuł

Remonty w TCZ Sp. z o.o.

Dział techniczny Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. prowadzi remonty nie tylko wewnątrz budynków szpitalnych. Podejmuje także starania o poprawę infrastruktury zewnętrznej w tym m.in. dróg dojazdowych, parkingów, chodników, sieci teleinformatycznych oraz elewacji budynków. Przykładem może być budowa podjazdu dla karetek pogotowia ratunkowego jak również odświeżenie frontów ścian zewnętrznych.