Artykuł

Kurs doszkalający dla ratowników medycznych.

W Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. obecnie odbywa się kurs doskonalący dla ratowników medycznych. W ramach szkolenia kursanci pogłębią swoją wiedzę z zakresu postępowania w stanach zagrożenia życia w ratownictwie medycznym. W kursie uczestniczy 25 osób. Zostały one podzielone na dwie grupy w zależności od terminu wyznaczonych zajęć. I grupa szkolenie już odbyła w dniach 20-25.03.2017 r.  Zajęcia dla drugiej grupy uczestników właśnie się odbywają. Przewidziane zostały bowiem na okres od 03-08.04.2017 r. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz ćwiczeń. Każdy kursant na koniec zostanie zobowiązany do zdania egzaminu potwierdzającego nabyte nowe umiejętności. Miejmy nadzieję, że wszyscy ratownicy medyczni staną na wysokości zadania i uzyskają doskonały wynik na egzaminie. Dla wszystkich kursantów zostały przewidziane również certyfikaty zgodne z obowiązkowym doskonaleniem ratowników medycznych.
Szkolenie z powyższego zakresu zostało zorganizowane przez Tomaszowskie Centrum  Zdrowia Sp. z o.o. w porozumieniu i udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim. Środki na ten cel to przeszło 21 tys. PLN. 80% kwoty do dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Współpraca tych dwóch jednostek niewątpliwie doprowadziła do zrealizowania opisywanego przedsięwzięcia, co będzie skutkowało poszerzeniem wiedzy oraz umiejętności ratowników medycznych.
Pogotowie ratunkowe przy Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. stawia duży nacisk na rozwój systemu szkoleń. Takie działanie niewątpliwie przysporzy samych korzyści dla wszystkich osób.