Artykuł

Ogłoszenie o poszukiwaniu Partnera/Partnerów do projektu.

Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. poszukuje Partnera/Partnerów do przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014- 2020, w ramach Osi priorytetowej VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie 7.2 Infrastruktura ochrony zdrowia (dla projektów dotyczących lecznictwa szpitalnego).

Więcej informacji w załącznikach:

2017-02-08

 

Załączniki: