Laboratorium

 

a w zasadzie Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Struktura organizacyjna Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej:

  • Pracownia Analityki Ogólnej,
  • Pracownia Chemii Klinicznej i Immunochemii,
  • Pracownia Hematologii i Koagulologii,
  • Pracownia Bakteriologii,
  • Pracownia Serologii Transfuzjologicznej
  • punkt pobrań dla pacjentów ambulatoryjnych.

Można również wykonać badania odpłatne.

Kadrę Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej stanowi profesjonalny i doświadczony personel składający się z 8 diagnostów (w tym:1 specjalista II° medycznej diagnostyki laboratoryjnej, 1 specjalista I° analityki klinicznej, 1 specjalista I° mikrobiologii) 10 techników analityki medycznej oraz personel pomocniczy.

Zakład wpisany jest do Rejestru Laboratoriów prowadzonego przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych, a wszyscy diagności Zakładu wpisani są na Listę diagnostów laboratoryjnych prowadzoną również przez KIDL.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje badania dla potrzeb Oddziałów i Przychodni Specjalistycznych Szpitala, Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z terenu Tomaszowa Mazowieckiego i ościennych gmin, w zakresie badań analityki ogólnej, parazytologii, wirusologii, biochemii, immunochemii, parametrów krytycznych, bakteriologii, hematologii i koagulologii a także immunologii transfuzjologicznej. Badania te wykonywane są zgodnie z wymogami i zaleceniami polskich i zagranicznych towarzystw naukowych oraz nowoczesnymi metodami, pozwalającymi uzyskać wiarygodny wynik.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wyposażony jest w nowoczesną zautomatyzowaną aparaturę diagnostyczną: analizatory hematologiczne, koagulometry, analizatory biochemiczne, analizator parametrów krytycznych, analizator immunochemiczny, analizator moczu i analizator bakteriologiczny.
W Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej, w dni robocze w godzinach 06:30 – 10:00, czynny jest punkt pobrań (budynek główny Szpitala, parter). Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej pracuje w systemie ciągłym, całodobowo.

W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług w Zakładzie prowadzone są bieżące kontrole wewnątrzlaboratoryjne. Ponadto Zakład bierze udział w programach kontroli zewnątrzlaboratoryjnej prowadzonych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej.
Laboratorium używa do badań wyłącznie zamkniętego (bezpiecznego dla pacjentów) systemu pobierania krwi (obecnie Sarstedt).

Kierownik
mgr farm. Irena Szwemberg

Telefony:

rejestracja 44 7257 116
Pracownia Serologii Transfuzjologicznej, diagnosta dyżurny 44 7257 117
hematologia, biochemia, analityka 44 7257 115

e-maile:
laboratorium@tomaszow.org.pl,
laboratorium.kierownik@tomaszow.org.pl