Aktualne oferty

Aktualne konkursy ofert

Konkurs nr 7 z dnia 10.07.2017r. na wykonanie świadczeń zdrowotnych należących do Koordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Data:10.07.2017r.

Konkurs nr 7 z dnia 10.07.2017r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w  Koordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w wymiarze ordynacji podstawowej , dyżurów wg ustalonego harmonogramu.

Załączniki:

Konkurs nr 6 z dnia 10.07.2017r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Otolaryngologicznym

Ogłoszenie o konkursie nr 6 z dnia 10.07.2017r. - świadczenia zdrowotne, wykonywane przez lekarzy specjalistów lub Iº, IIº specjalizacji w dziedzinie Otolaryngologii w ramach dyżurów wg ustalonego harmonogramu w Oddziale Otolaryngologicznym.

Data: 10.07.2017r.

Załączniki:

Konkurs nr 5 z dnia 10.07.2017r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ogłoszenie o konkursie nr 5 z dnia 10.07.2017r. na wykonywanie  świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów lub IIo specjalizacji lub w trakcie specjalizacji po ukończeniu drugiego roku specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, w ramach dyżurów wg ustalonego harmonogramu.

Data; 10.07.2017r.

Załączniki
 

Oferta pracy dla Specjalisty ds. zamówień publicznych

Ogłoszenie o konkursie Nr 4/2017 z dnia 12.06.2017r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Ratownictwie Medycznym i Transporcie Medycznym

Data:12.06.2017r.

Zmiana terminu składania ofert ( w załączniku).

Załączniki:

 

Ogłoszenie o konkursie Nr 3/2017 z dnia 24.05.2017 r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Lekarza Koordynatora w zakresie koordynacji oraz Lekarza w zakresie dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć

Data:24.05.2017

Załączniki:

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o konkursie Nr 2/2017 z dnia 23.05.2017r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach dyżurów wg ustalonego harmonogramu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć

Data: 23.05.2017r.

Załączniki:

Rozstrzygnięcie konkursu ( w załączniku)

Ogłoszenie o konkursie Nr 1/2017 z dnia 04.01.2017r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Zdrowia Psychicznego i w Poradni leczenia Uzależnień

Data: 04.01.2017

ogłoszenie, załączniki:

Data: 24.01.2017

przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert

Data: 24.02.2017r.

unieważnienie konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 13 z dnia 23.11.2016r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 13 z dnia 23.11.2016r.

Oferta pracy dla lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II nr 35

Ogłoszenie:

Strony

Subskrybuj RSS - Aktualne oferty