Aktualne oferty

Aktualne konkursy ofert

Oferta pracy dla Specjalisty ds. zamówień publicznych

Ogłoszenie o konkursie Nr 4/2017 z dnia 12.06.2017r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Ratownictwie Medycznym i Transporcie Medycznym

Data:12.06.2017r.

Zmiana terminu składania ofert ( w załączniku).

Załączniki:

 

Ogłoszenie o konkursie Nr 3/2017 z dnia 24.05.2017 r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Lekarza Koordynatora w zakresie koordynacji oraz Lekarza w zakresie dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć

Data:24.05.2017

Załączniki:

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o konkursie Nr 2/2017 z dnia 23.05.2017r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach dyżurów wg ustalonego harmonogramu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć

Data: 23.05.2017r.

Załączniki:

Rozstrzygnięcie konkursu ( w załączniku)

Ogłoszenie o konkursie Nr 1/2017 z dnia 04.01.2017r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Zdrowia Psychicznego i w Poradni leczenia Uzależnień

Data: 04.01.2017

ogłoszenie, załączniki:

Data: 24.01.2017

przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert

Data: 24.02.2017r.

unieważnienie konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 13 z dnia 23.11.2016r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 13 z dnia 23.11.2016r.

Oferta pracy dla lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II nr 35

Ogłoszenie:

Ogłoszenie o konkursie Nr 13/2016 z dnia 23.11.2016 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i techników elektroradiologii w Centrum Diagnostyki Obrazowej

Data: 22.11.2016

ogłoszenie załączniki:

Ogłoszenie o konkursie nr 12/2016 na udzielanie świadczeń w ZPO

Data: 22 sierpnia 2016r.

Załączniki:

Data: 1 września 2016r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Ogłoszenie o konkursie nr 11/2016 na udzielanie świadczeń w ZPO

Data: 1 sierpnia 2016r.

Załączniki:

Sprostowanie do Konkursu

Unieważnienie Konkursu

Strony

Subskrybuj RSS - Aktualne oferty