ISO

Zasady Środowiskowe oraz BHP dla Podwykonawców / Dostawców

Szanowni Podwykonawcy Dostawcy,
Pragniemy poinformować, że w TCZ Sp. z o.o. funkcjonuje System Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001:2004)  oraz BHP (OHSAS 18001:2007), który wymaga przestrzegania
Zasad Środowiskowych oraz BHP dla Podwykonawców / Dostawców

Polityka Bezpieczeństwa Żywności

TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. zajmuje się dystrybucją posiłków dla swoich Pacjentów dbając o ich stałą wysoką jakość. Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości dystrybucji i przygotowania posiłków opracowano i wdrożono System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodny z międzynarodową normą ISO 22000:2006.

Polityka Środowiskowa oraz BHP

Dążeniem naszym jest zapewnienie wszystkim pracownikom TCZ Sp. z o.o. bezpiecznych i higienicznych warunków pracy odpowiadających w pełni wymaganiom obowiązującego prawa. Głównym celem ustalonej polityki w TCZ Sp. z o.o. jest zmniejszenie ilości wypadków przy pracy, kontrola zanieczyszczenia środowiska oraz wdrożenie i utrzymanie sprawnego systemu zarządzania  środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

W związku z tym zobowiązujemy się do:

Polityka Jakości

Tomaszowskie Centrum Zdrowia udziela świadczeń zdrowotnych dbając o ich stałą wysoką jakość.

Certyfikacja ISO

Starania o ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług zaowocowały uzyskaniem przez Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. certyfikatów ISO, co daje gwarancję pacjentom, że świadczone usługi spełniają wysokie i jednolite standardy.

Subskrybuj RSS - ISO