Fundacja Tomaszowskiego Centrum Zdrowia

Fundacja Tomaszowskiego Centrum Zdrowia została ustanowiona przez Fundatora Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w lipcu 2013.

Statutowymi celami fundacji są:

  • Działania na rzecz rozwoju podmiotu leczniczego prowadzonego przez Tomaszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o.;

  • Finansowanie i organizacja leczenia specjalistycznego;

  • Wspieranie rozwoju zawodowego kadr medycznych;

  • Upowszechnianie wiedzy z zakresu zdrowego trybu życia i ochrony zdrowia;

  • Wspieranie lokalnych inicjatyw mających na celu wykorzystanie funduszy pomocowych Unii Europejskiej;

  • Wspieranie i organizacja działalności naukowo – badawczej oraz edukacji;

  • Podejmowanie działań mających na celu usprawnienie systemu finansowania oraz udzielania świadczeń zdrowotnych;

  • Podejmowanie działań zmierzających do poszerzenia idei wolontariatu;

  • Organizacja imprez prozdrowotnych i działań profilaktycznych na potrzeby społeczności województwa Łódzkiego.

Prezes Fundacji

mgr Marta Lis-Klimek

Dane fundacji

97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Jana Pawła II 35

KRS: 0000473996
NIP: 7732473629
Regon: 101652546
 

Nr konta bankowego:
06 1020 3916 0000 0802 0213 4997

Wpłacane środki finansowe przeznaczane są na cele statutowe i przekazywane szpitalowi w formie darowizny.
Prosimy o wsparcie.