Centrum Diagnostyki Obrazowej

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Diagnostyka Radiologiczna dba o diagnozowanych pacjentów szpitalnych i ambulatoryjnych.
Jesteśmy do Twojej dyspozycji, gdy tylko potrzeba zarówno podczas realizowania badań w zakresie NFZ jak i prywatnych.
Gdy masz wątpliwości, pytania lub specjalne życzenia w zakresie diagnostyki prosimy o telefon 44 7257 121

Profesjonalny personel medyczny jest wizytówką Zakładu Diagnostyki Radiologicznej, spełniający wysokie wymagania standardów i systemu jakości w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

 • CT firmy GE - dostępny całodobowo,
 • RTG firmy Paus - dostępny 8.00 - 18.00,
 • USG firmy Aloka-dostępny 8.00-18.00,
 • Pracownia Kardiologiczna zespół nowoczesnych sprzętów

Rejestracja czynna w godzinach 8.00-18.00

Telefon - 44 7257 121
e-mail - diagnostyka.dyrektor@tomaszow.org.pl
e-mail - diagnostyka.technik@tomaszow.org.pl

PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO

Badania w pracowni Rezonansu Magnetycznego wykonywane są na aparacie  1,5 T ATLAS VANTAGE XGV firmy TOSHIBA, rok produkcji 2013.

Rezonans magnetyczny wykorzystuje właściwości jąder atomu wodoru, w szczególności jego protonów (potrafią się namagnesować i wytworzyć fale radiowe, dzięki czemu uzyskiwany jest obraz). Sam aparat oprócz pola magnetycznego, emituje fale radiowe, które docierając do pacjenta i jego poszczególnych tkanek, wzbudzają w nich powstanie podobnych fal radiowych – to zjawisko nazywa się rezonansem. Umieszczone w silnym polu magnetycznym atomy wodoru, ulegają niewielkiemu namagnesowaniu, pochłaniają impulsy fal o częstotliwości radiowej oraz wysyłają impuls podczas zaniku pobudzenia. Sygnał ten, różniący się natężeniem w zależności od rodzaju tkanki, jest przetwarzany przez system komputerowy i przekształcany w obrazy interpretowane przez radiologów.
 

Jest to badanie całkowicie nieinwazyjne gdyż, w przeciwieństwie do innych badań radiologicznych, nie wykorzystuje promieniowania rentgenowskiego, lecz nieszkodliwe dla organizmu pole magnetyczne i fale radiowe.
 

Podczas rejestracji na badanie RM pacjent proszony jest o podanie informacji:

 • imię, nazwisko, pesel, adres, telefon kontaktowy
 • kto, gdzie i kiedy wystawił skierowanie na badanie
 • jaki to rodzaj badania
 • kod choroby ICD 10 (rozpoznanie)

W czasie rejestracji pacjent zostanie także poinformowany o konieczności dostarczenia w dniu badania skierowania,wyników badań dodatkowych, dokumentacji poprzednich badań obrazowych oraz o sposobie przygotowania do badania.
 

Wynik badania, w formie zapisu na płycie CD wraz z opisem badania w wersji papierowej, pacjent odbiera w rejestracji CDO
 

Płytę CD z zapisem badania RM można uruchomić na każdym komputerze bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania.

 

Jak wygląda badanie RM?

Wewnątrz aparatu panuje znaczny hałas. Trwa on kilka do kilkunastu minut, potem zanika, by po pewnym czasie pojawić się ponownie. Hałas jest związany z prawidłowym działaniem urządzenia.

Pacjent leży na stole, który wsuwa się do tunelu aparatu RM, Dostaje do ręki sygnalizator, za pomocą którego może w razie potrzeby przerwać badanie.

Temperatura w pomieszczeniu wynosi ok. 20 °C

Badanie jest długie, trwa od 15 minut do godziny i w tym czasie wymagany jest całkowity bezruch pacjenta. Zabiegi nie są bolesne, a do tej pory nie zostały opisane żadne skutki uboczne tej metody diagnostycznej.

Rodzaje wykonywanych badań RM

 • Rezonans magnetyczny mózgu
 • Rezonans magnetyczny kanału rdzeniowego na poziomie odcinka szyjnego
 • Rezonans magnetyczny kanału rdzeniowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego)
 • Rezonans magnetyczny kanału rdzeniowego na poziomie odcinka piersiowego
 • Rezonans magnetyczny układu mięśniowo – szkieletowego (staw kolanowy, skokowy, bark)
 • Rezonans magnetyczny miednicy, pęcherza
 • Rezonans magnetyczny oczodołów
 • Rezonans magnetyczny siodełka tureckiego

Przygotowanie do badania RM
Prosimy Pacjenta o zastosowanie się do poniższych zaleceń:

 • nie trzeba zmieniać dotychczasowego leczenia farmakologicznego (należy zażyć używane leki)
 • nie trzeba być na czczo, zaleca się jednak by pozostać 4 godziny bez posiłku przed planowanym badaniem ze środkiem kontrastowym
 • nie pić kawy bezpośrednio przed badaniem
 • zdjąć biżuterię, okulary, aparat słuchowy, protezę zębową
 • nie stosować przed badaniem makijażu
 • nie wnosić do pomieszczenia z aparatem MR kart kredytowych i zegarków, ponieważ urządzenie pracuje w silnym polu magnetycznym rzeczy te mogą ulec zniszczeniu
 • opróżnić przed badaniem pęcherz moczowy chyba, że wskazano dla danego rodzaju badania mieć wypełniony pęcherz
 • w przypadku posiadania protez stawowych i np kardiostymulatorów powiadamić personel w trakcie rejestracji na badanie , w przypadku protez stawowych konieczna będzie informacja o typie protezy -gdyz nie wszystkie sa przystosowane do badania w środowsku MR

 

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

Badania w pracowni Tomografu Komputerowego wykonywane są na tomografie 64 rzędowym AQUILION CXL firmy TOSHIBA rok prod. 2013.  Tomograf komputerowy składa się z ruchomego stołu i wnętrza aparatu, tzw. gantry, w której znajduje się lampa rtg wraz z detektorami oraz z konsoli, na której programuje się i ogląda badania. Pozostałe części aparatu CT to generator wysokiej częstotliwości i komputer.

Zjawiskiem fizycznym wykorzystywanym w tomografii komputerowej jest promieniowanie X. Promieniowanie to jest pochłaniane przez różne tkanki i części ciała w sposób zróżnicowany. Zmiany natężenia promieniowania w określonej warstwie ciała są rejestrowane przez detektory które odbierają promieniowanie rtg po przejściu przez ciało człowieka.

Prześwietlenie organów w tomografii komputerowej jest prześwietleniem warstwami – przekroje wykonywane są co 0,5 – 10 mm, grubość warstw zależy od wskazań wynikających z poszukiwanej patologii.

Do badań CT wymagających podania niejonowego środka kontrastowego wykorzystywany jest automatyczny wstrzykiwacz.

Badania CT nie należy wykonywać:

 • u pacjentek będących w ciąży, badanie możliwe tylko w przypadku zagrożenia życia matki
 • gdy pacjent nie może pozostawać w pozycji leżącej,
 • przy braku zgody pacjenta na badanie.

Rodzaje wykonywanych badań CT:

 • Tomografia komputerowa mózgu
 • Tomografia komputerowa w obrębie głowy (zatoki, oczodoły, kości skroniowe)
 • Tomografia komputerowa odcinka kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędzwiwo - krzyżowego
 • Tomografia komputerowa klatki piersiowej
 • Tomografia komputerowa narządów jamy brzusznej
 • Tomografia komputerowa miednicy mniejszej
 • Tomografia komputerowa kości i stawów kończyny górnej i dolnej
 • Tomografia komputerowa szyi
 • Tomografia komputerowa tętnic szyjnych , mózgowych , kończyn dolnych , aorty piersiowej i brzusznej oraz tętnic płucnych

Podczas rejestracji na badanie CT pacjent proszony jest o podanie informacji:

 • imię, nazwisko, pesel, adres, telefon kontaktowy
 • kto, gdzie i kiedy wystawił skierowanie na badanie
 • jaki to rodzaj badania
 • kod choroby ICD 10 (rozpoznanie)

Przed badaniem pacjent zobowiązany jest przedstawić skierowanie na badanie CT podpisane przez lekarza.

Wynik badania pacjent otrzymuje na płycie CD wraz z opisem w wersji papierowej.

Płytę CD z zapisem badania CT można uruchomić na każdym komputerze bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania.
 

Przygotowanie do badania CT

W ciągu 6 godzin przed każdym badaniem CT, pacjent nie powinien przyjmować pokarmów stałych (mozliwy odruch wymiotny po podaniu środka kontrastowego). Można przyjmować leki i niewielkie ilości płynów.

 

Przygotowanie pacjenta do badań.
Upoważnienie.
Ankieta do badania mammagraficznego.
Ankieta pacjenta przed badaniem tomografii komputerowej.